Om Re­co­ve­ry Col­le­ge Vejle

Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter for alle borgere i Vejle Kommune. Alle vore kurser bliver afholdt med hensyn til de gældende Corona retningslinjer, så du kan trygt deltage på vores kurser.

Vores mål er at tilbyde viden og inspiration, lærerige og nyttige aktiviteter, som du kan bruge til din egen personlige recovery proces.

Recovery betyder at komme sig helt eller delvist efter psykisk sygdom. Det handler om, at du på dine egne præmisser arbejder med at få et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Det er en proces, der tager tid, kræver vedholdenhed og tålmodighed, og du har brug for hjælp og støtte fra andre.

Vores undervisere

Undervisningen er skabt og tilrettelagt i et samarbejde mellem tidligere eller nuværende brugere af psykiatrien og personale med en fagprofessionel baggrund, og målet er at fremme deltagernes recovery. I aktiviteterne lægger vi op til fælles læring og erfaringsudveksling. Vi lærer af og med hinanden.

Fælles for alle undervisere er, at de har erfaring med recovery. Nogen har en faglig baggrund, mens andre har prøvet på egen krop at være ramt af psykisk sygdom og har måske været peer-to-peer-mentorer.

Læs mere om peer-støtte