Min Vej

"Min Vej" er et samarbejde mellem Jobcenter Vejle og Recovery College Vejle. Målet er at støtte borgere, som er ensomme, som isolerer sig og, som har mistet troen på sig selv og egne evner.

 

"Min Vej" har 4 faste medarbejdere tilknyttet. Vi støtter op om en positiv forandringsprocess bl.a. gennem focus på holdninger og værdier. Vi arbejder med aktiviteter, der understøtter en grundlæggende positiv selvopfattelse og selvtillid.

"Min Vej" har bl.a. et cafétilbud. Cafeen, som er åben to gange om ugen, har til huse i Foreningernes Hus i Vejle. Her vil borgerne kunne få ledsagelse til at kunne komme og deltage i fællesskabet. Der vil også være mulighed for, at borgerne kan lave individuelle aftaler i forhold til ønskede aktiviteter.

Cafeen kan bidrage til borgerens udvikling og recovery ved at borgeren:

 • med støtte langsomt og trygt bliver integreret i samfundet
 • har et sted, hvor man lærer at være social og udvikle netværk og relationer
 • har noget at glæde sig til, og et sted hvor man kan have det sjovt sammen
 • oplever plads og rummelighed til de udfordringer man har
 • har nogen at spørge til råds, spare med og spejle sig i, og derigennem opnå større mestring af hverdagslivets udfordringer
 • får omsorg og forståelse og bliver accepteret som den man er
 • oplever støtte til afklaring af mål og drømme
 • kan øve sig i at blive tryg i en gruppe, og derved på sigt få mod til at deltage i andre fællesskaber
 • får empowerment og troen på at man kan mere end man selv tror
 • får focus på egne styrker og ressourcer
 • har høj grad af selvbestemmelse i et kravfattigt miljø

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, kan du kontakte din sagsbehandler på Jobcenter Vejle for yderligere information og visitation.

Min vej