Den in­dre stem­mes be­tyd­ning (Tag kon­trol ov­er dit liv 2)

På dette kursus vil vi arbejde med de negative og positive tankemønstre, som påvirker vores liv på godt og ondt. Vi vil se på, hvordan man gennem sine styrker og indre dialog kan udvikle sig selv i en positiv retning og dermed komme tættere på sine drømme for fremtiden.

Undervisere: Tine Sørensen og Jytte Larsen

 

Den indre stemmes betydning